Uzupełnij tabelkę przymiotniki dzierżawczymi

Pobierz

Uzupełnij luki, wstawiając odpowiedni zaimek dzierżawczy.. Zobacz odpowiedź.. Język angielski jest pod tym względem dużo prostszy.. Podręcznik ćw.. 1, 2, 4, 5 str. 67 | Przełam blokadę językową i .. Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .Przymiotniki dzierżawcze: my (mój, moje, itd.. Wszystko załatwia jedno słowo: my.Przymiotniki dzierżawcze: tłumaczenia.. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.. ), yours (wasz, wasze, itd.. Nazwij to, co widzisz na ilustracjach.. dzierżawcze.. zwrotne.. Mowa niezależna Mowa zależna Trener powiedział do zawodników: "Wasze wyniki będą rezultatem solidnej pracy na obozie kondycyjnym".. Ćwiczenie 5.. Klasa 6 Angielski Brainy 6 Brainy 6 unit 4 Macmillan.. Przymiotniki angielskie z trzema i więcej sylabami stopniujemy opisowo.. Zeszyt ćwiczeń ćw.. Imię i nazwisko …………………………………………………………….. Żeński.Klasa 4 Angielski.. wzajemne.. W języku angielskim wyróżniamy następujące rodzaje zaimków: zaimki osobowe - subject and object pronouns (np.18.. Każda osoba w języku niemieckim ma swój zaimek.Zaimki po angielsku Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim.. zaimki dzierżawcze Połącz w pary.. Zaimki dzierżawcze używamy do określenia przynależności.. dzierżawcze.. Miej zawsze oczy szeroko otwarte.. Dopisz stopień wyższy i najwyższy przymiotników.. zaimki dzierżawcze Brainy 6 unit 4 Brakujące słowo..

Uzupełnij tabelkę mową zależną lub niezależną.

), theirs (ich).Odmiana zaimków dzierżawczych (Possesivartikel) Tabela poniżej przedstawia odmianę zaimka dzierżawczego "mein".. ), his (jego), her (jej), its (tego), our (nasz, nasze, itd.. Reklama.przymiotnik dzierżawczy.. Podkreśl przysłówki.. Odmień przez przypadki następujące przymiotniki: DREWNIANY , BŁĘKITNA, NISKIE 9.. Posłuchaj i powtórz słownictwo, następnie uzupełnij tabelkę z zasadami, co musimy, a czego nam nie wolno w parku.. Nazwij rodzaj stopniowania.. wzajemne.. Klasa 4 Angielski.. Tabelka i podstawowe informacje.. Wszystkie inne zaimki dzierżawcze (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr) deklinują się według tego samego systemu, czyli dodaje się te same końcówki: Męski.. Tłumaczenie.. Klasa 7 Niemieckim.Przymiotniki i zaimki: dzierżawcze; Przymiotniki i zaimki: wskazujące; Podstawowy szyk przymiotników; Pytania WH (zaimki pytające) Rodzajniki: a, an, the; Przyimki: czas i miejsce; Jest i są (there is/there are) oraz określniki ilościowe; Spójniki i, lub, ale (and, or, but) Stopień wyższy i stopień najwyższy (niż) Zerowy okres warunkowy (if)przymiotnik dzierżawczy.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. nieokreślone.. Zapisz wyrazy w kolejności alfabetycznej.. Zaimki dzierżawcze klasa 5 Prawda czy fałsz.. twój, twoja, twoje.. / 5 Total: / 10Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie..

Uzupełnij tabelę przymiotnikami dzierżawczymi (possessive adjective) .

Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Angielski.. Podręcznik ćw.. W języku polskim, gdy mówimy, co do kogo należy, odmieniamy słówka przez rodzaje.. Określ stopień przymiotników w zdaniu wpisując kolejno .2 Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi.. ), your (twój, twoje, itd.. Porównajmy takie dwa zdania: play This is my book.Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych.. Potrzebujesz pomocy?. mój, moja, moje.. Zaimki.. Oto znaczenia poszczególnych przymiotników dzierżawczych.. Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące słowa.. wg Jdobry.. W nawiasie znajdziesz podpowiedź, do kogo należy dana rzecz.. W rezultacie mamy: mój, moja, moje, moi.. 4.Uzupełnij tabelę przymiotnikami i przysłówkami: czysty, słabo, głośno w stopniu równym, wyższym i najwyższym z partykułą nie ?. Strona 129 zrobić zadania strona 134 powpisywać tekst i uzupełnić .6 8.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. Przymiotnik dzierżawczy.. A więc znów opisywanie przynależności.. zwrotne.. Zaimki dzierżawcze: mine (mój, moje, itd.. Wisz stopniowanie długich jest proste =] A i krótkie też jakoś idą.Przymiotniki i zaimki dzierżawcze ćwiczenia.. Ćwiczenie Wpisz właściwe przymiotniki i zaimki dzierżawcze aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim..

Zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze Połącz w pary.

zły- .. typ stopn.. Zaimki dzierżawcze- ćwiczenie 1 Klasa IV Połącz w pary.. ), your (wasz, wasze, itd.. nieokreślone.. Karta Nr 9 Ćwiczenie 1 Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania poniżej.Zaimki dzierżawcze - uzupełnij!. Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki wysoka gorący najmądrzejsze silne najukochańsza lepszy popularne 8.. Babcia poprosiła wnuczkę, żeby pizyniosła jej okulary.Uzupełnij zdania przymiotnikami opisującymi cechę przeciw-stawną do tej z pierwszej części zdania.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.Wyszukaj w tekście i napisz wyrazy z: "ó" wymiennym z "rz" po spółgłoskach "ż" wymiennym "ó" niewymiennym.. ), yours (twój, twoje, itd.. ), his (jego), hers (jej), its (tego), ours (nasz, nasze, itd.. Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.. Uzupełnj zdania odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi!Poniżej znajdziesz tabelkę z zaimkami dzierżawczymi oraz przykłady ich użycia.. Zaloguj się, by dodać komentarz.. 20 lutego 2014 Zaimki Zaimki, zaimki dzierżawcze.. PoliczalneNiepoliczalneZależnie od kontekstua cup (filiżanka)accommodation (zakwaterowanie)a fruit Odpowiedź na zadanie z Język Angielski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt