Charakterystyka pracy pielęgniarek

Pobierz

Charakteryzuje ją życzliwość, opiekuńczość oraz duże pokłady cierpliwości i empatii.. Od kandydatki na pielęgniarkę wymagano szczególnych predyspozycji, do których należały: wydolność fizyczna, równowaga psychiczna i emocjonalna, umiejętność postępowania z ludźmi, cierpliwość i wrażliwość, a nawet grzeczność, zręczność, punktualność czy ufność.Część III.. 23 lutego 2010.. - stawianie baniek.. Ze względu na specyfikę tego zawodu skupiono także uwagę na wymaganiach psychologicznych, które na tym stanowisku są bardzo ważne.. Jest to jedno z nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.. Aby dobrze czuć się w tym zawodzie, niezbędna jest wysoka odporność psychiczna, zdecydowanie i stanowczość.Pielęgniarka jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, posiadającym wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami i doświadczeniem zawodowym, której praca polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz edukacji zdrowotnej w wymienionych, realizowanych zakresach świadczeń.Pielęgniarka to zawód, który wymaga szczególnego zestawu cech charakteru.. Stąd tematyka prac licencjackich w pielęgniarstwie może dotyczyü wielu obszarów, np: Opis sytuacji zdrowotnej pacjenta.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)..

dyscyplina pracy, dyspozycyjność.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 28.. Jeśli Twój staż pracy jest niewielki, wciąż masz szansę wypaść zdrowo na tle innych kandydatów, jeśli tylko odpowiednio opiszesz swoje obowiązki wykonywane w poprzedniej pracy.kształcenie pielęgniarek, polityka na rzecz zdrowia i edukacji zdrowotnej, historia zawodu.. Pielęgniarka jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, posiadającym wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami i doświadczeniem zawodowym, której praca polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz edukacji .Pielęgniarka jest to osoba, która sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem oraz asystuje lekarzowi w zabiegach.. Do obowiązków pielęgniarki należy: opieka pielęgnacyjna nad pacjentem czyli dbanie o czystość i higienę pacjenta, a także pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, których pacjent nie potrafi wykonać sam oraz współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych.organizowanie pracy własnej, inicjatywa.. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:PIELĘGNIARKA..

zmiany 12 godzinne - indywidualny grafik pracy.

Wielu pracodawców chce zatrudniać pielęgniarki z odpowiednim doświadczeniem w CV.. Salowe są pracownikami służby zdrowia, których .Cele istnienia stanowiska: Zgodnie ze specyfiką miejsca realizacji świadczeń zdrowotnych, pielęgniarz w ochronie zdrowia pracujących realizuje zadania z zakresu: Rozpoznawania i oceny czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, Nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska pracy, Profilaktyki chorób zawodowych, Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w środowisku pracy, Udziału w diagnozowaniu, pielęgnowaniu i procesie rehabilitacji zawodowej-leczniczej .Jest przeznaczona dla wszystkich zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy: lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, higienistów przemysłowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów pracy, przedstawicieli pracowników (społecznych inspektorów pracy) i innych kompetentnych osób.CHARAKTERYSTYKA PRACY NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ Dokonując charakterystyki stanowiska pracy, należy wziąć pod uwagę: nazwę stanowiska, wymagania dotyczące wykształcenia, służbową podle-głość, warunki pracy, zagrożenia zdrowotne i obowiązujące akty prawne: 1. nazwa stanowiska: pielęgniarka operacyjna, 2.Szczegółowy opis pracy pielęgniarki poszerzono o warunki środowiskowe, w jakich świadczy ona usługi pielęgniarskie na rzecz pacjentów..

system szkoleń zawodowych w tym płatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarzy/ pielęgniarek.

Pielęgniarki pracują wśród ludzi i w służbie ludziom.. Ze względu na sfeminizowany charakter zawodu będę posługiwała terminem "salowa".. - pobieranie krwi do badań laboratoryjnych.. podnoszenie kwalifikacji zawodowychSALOWA - CHARAKTERYSTYKA ZAWODU.. - opatrunki na rany, oparzenia, odleżyny.. pielęgniarskich zgodnie z aktualną wiedza i kwalifikacjami.. Wynagrodzenie dla Pielęgniarki/ pielęgniarza na pełny etat ok. 6100 zł brutto do negocjacji.. Aby pracować w zawodzie pielęgniarki trzeba ukończyć dwustopniowe studia wyższe.Temat pracy magisterskiej i licencjackiej z pielęgniarstwa może dotyczyć wielu aspektów, najczęściej stricte medycznych, w których często podejmowana jest próba określenia, ile Polacy wiedzą na temat konkretnych sytuacji medycznych takich jak na przykład: rak piersi, profilaktyka pierwotnej i wtórna chorób sercowo-naczyniowych czy jakość życia po danej operacji.Zastępstwa: zastępowana przez: zastępcę pielęgniarki, położnej oddziałowej, Cel stanowiska: organizowanie i realizacja kompleksowych świadczeń.. - zdejmowanie szwów.By podjąć pracę pielęgniarki epidemiologicznej, należy zdobyć wyższe wykształcenie wraz z kursem specjalizacyjnym z zakresu epidemiologii..

W różnych organizacjach, w tym również w zakładach opieki zdrowotnej, tworzy się opisy stanowisk pracy.

Podstawa prawna .. Takie "prześwietlenie" indywidualnych wymogów i warunków na stanowisku służy nie tylko gromadzeniu .W CV pielęgniarki dobrze opisane doświadczenie wzmacnia kondycję dokumentu .. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej.Dobra pielęgniarka jest komunikatywna, otwarta i ciepła.. Zakres czynności pielęgniarskich: na zlecenie lekarza: - iniekcje (zastrzyki) - kroplówki.. Ogólne i szczególne właściwości zatrudnienia pracowniczego pielęgniarek oraz położnych (obowiązki pracodawcy, obowiązki i prawa pracownika, zakaz konkurencji, czas pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, urlop pracowniczy i inne przerwy w wykonywaniu pracy, ochrona rodzicielstwa, odpowiedzialność stron w .Opis pielęgniarskiego stanowiska pracy.. Rozdział ten zawiera także prezentację ścieżki zawodowej pielęgniarki oddziałowej oraz możliwości awansu.Pielęgniarka jest osobą odpowiedzialną za planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej według indywidualnych potrzeb ujętych w planach wspierania uczestników Projektu stosownie do ich stanu zdrowia.pielęgniarka jest odpowiedzialny za wszystkie leki i prowadzi rejestr ekstraktu.Jej umiejętności i terminowej kontroli zależy nie tylko od koordynacji pracy personelu pielęgniarskiego, ale terminowość niezbędnych działań planistycznych.W rzeczywistości, pozycja głowy pielęgniarki - pośredni między zarządzania szpitala i jego pracowników.- Pielęgniarstwo w tej dziedzinie jest pielęgniarstwem klinicznym, które musi w sobie skupić wiedzę kliniczną, humanistyczną i techniczną.. racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami.. Właśnie kontakt z dużą liczbą pacjentów, ich rodzinami, pokładanie w nich nadziei, odpowiedzialność za życie i zdrowie drugiego człowieka, wytwarzają ciągłe napięcie.. Kto to jest pielęgniarka?. Zadania: organizuje prace pielęgniarek/położnych poprzez planowanie i dobór prawidłowychPielęgniarka musi cechować się dużą zdolnością koncentracji uwagi, a zarazem jej podzielnością.. Pielęgniarki anestezjologiczne mają szereg obowiązków: współuczestniczą w znieczuleniu, opiekują się pacjentem w stanie krytycznym w oddziale intensywnej terapii.Przykładowe CV dla Pielęgniarki (opis zawodu +obowiązki +wzór CV) Mało kto zdaje sobie sprawę, że ważnym ogniwem opieki zdrowotnej w naszym kraju, i nie tylko, jest pielęgniarka.. Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia .W ujęciu historycznym istota pielęgniarstwa była postrzegana jako służba innym.. Pielęgniarki wciąż czuwają i są w pogotowiu do działania.jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami.. współpraca w zespole.. To niełatwe zadanie.. Osoba pragnąca pracować na tym stanowisku musi być wrażliwa, empatyczna, ale również stanowcza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt