Kultura antycznej grecji prezentacja

Pobierz

Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw.. Religia grecka a) cechy religii greckiej: politeizm - wierzono w wielu bogów antropomorfizm - bogów wyobrażano sobie w postaci ludzkiej i nadawano im ludzkie cechy.. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e.. Kończy się wraz z podbojem Grecji przez Rzymian.. Styl joński czerpał z dorobku kultury orientalnej, zwłaszcza w zakresie ornamentyki.Kultura starożytnej Grecji zaczęła rozwiją się po upadku kultury mykeńskiej której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Na dokonaniach i wiedzy antycznych twórców opierają się wszystkie późniejsze epoki w dziejach ludzkości.Prezentacja o Grecji!. Okazuje się, że to właśnie w czasach antycznych już dokonano odkrycia, że Układ Słoneczny ma model heliocentryczny.. p.n.e, czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian.Herb Grecji Herbem Grecji jest biały krzyż na niebieskim tle opleciony gałązkami oliwnymi.. UkształtowałaOpracowanie tematu: Kultura starożytnej Grecji.. Jego kult do Grecji przyszedł z wybrzeża trackiego.Grecy najwyżej cenili malarstwo, jednak obrazy - tablicowe i ścienne - mistrzów takich jak: Zeuksis, Polignot i Parrasjos nie przetrwały do naszych czasów, przetrwało za to malarstwo "wazowe"..

Religia i formy kultu religijnego w antycznej Grecji Tematyczna bibliografia artykułów z "Mówią Wieki" Opracowanie tematów z historii.

Wszystko to bezpłatnie od Google.. • Ma dostęp do mórz: o Morza Egipskiego o Morza Jońskiego o Morza Kreteńskiego o Morza Śródziemnego • Na morzach znajdują się wyspy, które są częścią Grecji.. Przez cały ten okres Grecy wykształcili swą własną kulturę po której zostały liczne ślady w postaci .DIONIZOS Zwany też z gr.. Szybko ulegli jej oddziaływaniu, a pierwsze dzieła można uznać za kopie tych hellenistycznych.. Godło to zostało przyjęte w 1975.. KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Starożytna Grecja jest kolebką europejskiej sztuki i cywilizacji.. 2.Starożytni Grecy wiedzę astronomiczną mieli ogromną.. hierarchizacja panteonu - wśród bogów istniała hierarchia: najważniejsi bogowie mieszkali na .. "umiłowanie mądrości" to wiedza dążąca do poznania bytu i myślenia oraz najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem, przyrodą.. Starożytność.. Historia w źródłach.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowego czarnofigurowego i rzemiosła artystycznego.Kultura grecka jaka wyłoniła się (niemal dosłownie, gdyż w porównaniu z wiekami ciemnymi znacząco rośnie ilość znalezisk archeologicznych, pojawiają się źródła pisane) z wieków ciemnych, posiadała większość cech, które we współczesnym świecie przypisuje się pojęciu starożytna Grecja.Kultura antyczna wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską, szczególnie w zakresie filozofii, myśli politycznej, prawa, sztuki, literatury i kanonów piękna..

W antycznej Grecji teatry budowano na zboczach wzgórz, na których półkoliście rozmieszczano kamienne ławy przeznaczone dla widzów.

philos - miłośnik, sophia - mądrość - "umiłowanie mądrości"), jako pierwszy użył takiego rozumienia Pitagoras.Filozofia zaczęła się rozwijać począwszy od VI wieku p. n. e., powstawała w różnych miastach na terenie Jonii, dopiero w V wieku p.n.e. głównym ośrodkiem filozoficznym stały się Ateny.10 najważniejszych zabytków antycznych Grecji.. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. Bakchos, łac. Bacchus, grecki bóg wina i odradzającej się natury, syn Zeusa i Semele.. Na poprzednim, z okresu monarchii, tarcza z krzyżem była zwieńczona koroną.Najwspanialszymi zabytkami architektury greckiej są świątynie.. Nawet jeśli nie lubicie zwiedzania z przewodnikiem, typowo turystycznymi szlakami, nastawiacie się na eksplorację nieodkrytych zakątków i atrakcji znanych głównie miejscowym, wybierając się do Grecji, koniecznie wpiszcie w plan wycieczki 10 .Sport w starożytnej Grecji - w starożytnej Grecji sport uważano za ważny element edukacji chłopców i pozytywnego kształtowania charakterów.. Notatki z historii dla szkoły podstawowej.Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁZetknięcie się z miastami greckimi na południu Italii dało początek ich fascynacji kulturą grecką..

; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat ...Film dokumentalny o Antycznej Grecji myślę że się spodoba moim widzom ;PKultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej (helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.

Rzymianie nie wykształcili nowej, odrębnej kultury, a jedynie przejęli wzorce innych kultur.Całkowicie oryginalnym osiągnięciem Greków była filozofia (gr.. religia politeistyczna podobieństwo bogów do ludzi (antropomorfizacja) siedziba bogów: najwyższa góra Hellady - Olimp oddawanie czciKultura starożytnej Grecji Klasa I Gim LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. Quizy historyczne.. Krzyż oznacza przywiązanie do Kościoła prawosławnego, gałązki oliwne symbolizują pokój.. Grecja autor: Maria 8 maja 2016.. Ich odkrycia były fundamentalne dla rozwoju astronomii.. Położenie Grecji • Grecja to kraj położony w południowo - wschodniej części Europy, na krańcu Półwyspu Bałkańskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt