Charakterystyka statyczna tranzystora bipolarnego

Pobierz

Rys.1 c) Rys.1 d) c) charakterystyka przejściowa IC(IE) przy UCB = const.1 III.. Witam Musze napisac referat nA temat: STANY PRACY TRANZYSTORA BIPOLARNEGO- SCHARAKTERYZOWAC I ZAZNACZYC NA CHARAKTERYSTYCE STATYCZNEJ ( STAN A.. (2) punkt pracy tranzystora bipolarnego.. Mianowicie na laborkach zrobiliśmy pomiary tranzystora bipolarnego i na ich podstawie musze zrobić charakterystykę tranzystora.. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb pnp pracjącego w kładach wspólnego emtera (W) oraz wspólnej bazy (W).. Zestawić układ pomiarowy przedstawiony na Rysunek 2.. Obszar aktywny odwrócony - złącze BE spolaryzowane w kierunku zaporowym, złącze CB w kierunku przewodzenia.Wojciech Wawrzyński - Podstawy Elektroniki - Tranzystory unipolarne 1 Politechnika Warszawska, Zakład Telekomunikacji w Transporcie 6.. Schemat układu pomiarowego do badania charakterystyk tranzystora Tranzystor bipolarny npn badany jest w układzie wspólnego emitera (WE).. Rysunek 2.. Obszar aktywny - złącze BE spolaryzowane jest w kierunku przewodzenia, złącze CB w kierunku zaporowym.. Układ dwóchTranzystor bipolarny PNP - charakterystyki statyczne.. 100 UCE= 5V 2V 80 1V 0.5V IC [mA] 60 40 20 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 IB [mA] Rys. 6b.1 POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem..

Podać definicje zakresów pracy tranzystora bipolarnego.

Wymagane zagadnienia - typy pó sprzewodników, przewodnictwo elektryczne pó sprzewodników - z s cze pn, zasada dzia sania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emiteracharakterystyki statyczne tranzystora n-p-n w konfiguracji WB.. Właściwości częstotliwościowe tranzystora bipolarnego charakteryzują: - częstotliwość f α, dla której moduł zwarciowego współczynnikaĆWICZENIE 4 - Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego.. Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia), · stałej mocy strat w kolektorze (hiperbola IC=P/UCE, P=300mW).. Charakterystyki wyjściowe oraz .Do przeprowadzenia doświadczenia użyłem tranzystora bipolarnego BC211, trzech rezystorów o oporze Rb=(0,995±0,005) MΩ, Rc=Rl=(1,5±0,05) kΩ, R=(30±0.1) kΩ (wartości te zmierzyłem multimetrem cyfrowym).. Symulacja działania modeli układów elektronicznych z tranzystorem pnp została wykonana w programie Pspice student.. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa..

Elektroniki - charakterystyka tranzystora.

Korzystając z zależności można wyznaczyć wartość amplitudy I b. Dlatego rozpatrzone będą charakterystyki statyczne określone na podstawie równań mieszanych.. .Uzyskane wartości amplitudy U ce dla różnych częstotliwości zostały zestawione w tabeli obok.. Ponieważ R 3 = 10 kW , amplitudę generatora utrzymywano na stałym poziomie U g .Zastosowanie tranzystora, który działa jak przełącznik, pozwala bezpiecznie sterować podłączonym generatorem dźwięku.. Rys.1 a) Rys.1 b) Rys.1 Charakterystyka statyczna tranzystora n-p-n w konfiguracji WB a) charakterystyka przejściowa IC(UEB) przy.. Cała wspomniana już trójka za wynalezienie tranzystora otrzymała w 1956 roku Nagrodę Nobla.. A tak wygląda charakterystyka tranzystora (zamieszczam także "powiększenie" części wykresu w celu ukazania bliżej .Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera (E3) 1.. Ten punkt jest w środku odinka AB nacharakterystycewyjściowej.. Tranzystory bipolarne dzieli się na krzemowe i germanowe, a każdy z nich może być typu npn lub pnp.. Charakterystyka statyczna jest to graficzne przedstawienie związku jednej wielkości zależnejtranzystora, czyli ustalających punkt pracy na charakterystykach statycznych..

, • charakterystyka przej ściowa: IC = f(I B) przy UCE = const.

Wprowadzenie Nazwa tranzystor pochodzi z języka angielskiego: transistor - "transferring an electrical signal across a resistor.". Post autor: Klakson2010 » 16 maja 2011, o 19:51 Witajcie.. A) Zadana do samodzelnego opracowana przed zajęcam: Zapoznane sę z treścą ponższej nstrkcj, zapoznane sę z .Statyczne charakterystyki przenoszenia () Dla ustalonej wartości i większym wartościom napięcia i i tranzystora bipolarnego małej mocy u odpowiada większe β. u baza jest Jest to wpływ modulacji napięciowej szerokości bazy, bowiem przy większym cieńsza i wtedy zarówno współczynnik transportu jak i sprawność wstrzykiwania rosną.Tranzystor bipolarny NPN - charakterystyki statyczne.. Do parametrów różniczkowych należą np. współczynniki wzmocnienia α0 i β0.. Mam problem z następującym zadaniem.. Pierwszy raz w życiu coś takiego mnie czeka :-).Rys.2.3 Przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: (a) charakterystyka wej ściowa, (b) charakterystyka przejściowa, (c) charakterystyka oddzia ływania wstecznego, (d) charakterystyka wyjściowa Typowe charakterystyki tranzystora bipolarnego pracującemu w układzie wspólnegoCharakterystyka statyczna tranzystora w układzie bipolarnym..

Modele symulacyjne do wyznaczania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego pnp.

Stosunek IC/ IBnazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego prądu bazy (współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie WE) i oznacza się symbolem b.Tranzystor bipolarny - odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. Charakterystyki statyczne można oczywiście uzyskać w wyniku pomiarów laboratoryjnych, wystarczy zbudować odpowiedni układ pomiarowy, a następnie wykonać i zanotować szereg pomiarów.Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych wyznacza się w układzie pomiarowym, którego schemat przedstawiono na rysunku.. Jestem studentem 2 roku informatyki i mam problem ze sprawozdaniem z elektroniki.. Zaznacza się go jeżeli I (kolektora) jest zero to wtedy U (kolektor emiter) jest maksymalne.Tranzystor bipolarny został zbudowany miej więcej rok później przez amerykańskiego fizyka - W.B.. Wskazać zakresy pracy na charakterystykach wyjściowych w układzie WE.Lab.. WSTĘP Tranzystory unipolarne, inaczej polowe, są przyrządami półprzewodnikowymi, których działanie polega na sterowaniu za pomocą pola elektrycznego wielkością prądu przez nie Typowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: charakterystyki wejściowe U BE =f(I B)|U CE =const,, charakterystyki przejściowe I C =f(I )|U CE =const,, charakterystyki oddziaływania wstecznego U BE =f(U CE)|I B =const,, charakterystyki wyjściowe I C =f(U CE)|I B =const,STANY PRACY TRANZYSTORA BIPOLARNEGO.. Nazwa bipolarne odnosi się do tranzystorów, w których transport ładunków odbywa się za pośrednictwem obu rodzajów nośników jakie istnieją w półprzewodniku, tzn. elektronów .Title: Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Author: Ewa Popko Created Date: 10/4/2017 3:44:21 PMTranzystor bipolarny jest elementem trójzaciskowym (trójelektrodowym), w którym wyst ępuj ą trzy obszary półprzewodnika o przemiennych typach przewodnictwa.. Witam.. TRANZYSTOR BIPOLARNY Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Zagadnienia: zasada działania tranzystora bipolarnego.. (transfer sygnału elektrycznego przez rezystancję).Charakterystyki statyczne tranzystora Rys.3.. Sterowanie elementem z wykorzystaniem tranzystora W tym układzie przez wyprowadzenie mikrokontrolera płynie jedynie niewielki prąd, rzędu 0,8 mA, a buzzer jest zasilany przez tranzystor.Tranzystory bipolarne charakteryzują się pięcioma obszarami pracy: 1.. "Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera" Po dokonaniu pomiarów trzeba było zrobić dwie tabele.. Na rys. 4.1.1 przedstawione są symbole graficzne tranzystorów npn i pnp oraz ich diodowe modele zastępcze.punkt pracy tranzystora bipolarnego Punkt pracytranzystorato jest coś takiego abytranzystorwzmacniał możliwie dużą amplidudę bez zniekształceń.. ,Tranzystor jest elementem o trzech końcówkach (elektrodach) i służy do wzmacniania lub przełączania sygnałów.. Na wszsytkie twoje pytania, znajdziesz informacje w EDW 4/99 i 5/99 "Tranzystory dla początkujących.. Zmieściłem tam również odpowiadające poszczególnym wartościom U ce wyznaczone ze wzoru amplitudy składowej zmiennej I c, R 1 =10W .. Obszary te nosz ą nazwy emitera, bazy i kolektora i tworz ą dwa zł ącza p-n poło Ŝone blisko siebie.odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy tranzystora bipolarnego (sterowanie prądowe na wejściu, sterowanie napięciowe na wyjściu)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt