Cząstkowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Pobierz

Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach ubiegającego się o stopień.Składasz wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, przedkładasz dyrekcji projekt planu rozwoju zawodowego.. Teczka nauczyciela mianowanego.doc.Sporządzając plan rozwoju zawodowego pamiętałam o tym, że nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien w okresie odbywania stażu realizować w szczególności następujące zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku ( §7, ust 1): 1.W trakcie odbywania stażu nauczyciel mianowany realizuje planu rozwoju zawodowego i składa dyrektorowi sprawozdania cząstkowe - raz w roku.. Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.Na początku stażu (na stopień nauczyciela mianowanego) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły informuje Wydział Katechetyczny o rozpoczęciu przez katechetę stażu na kolejne stopnie awansu, zwracając się z prośbą o nadzór merytoryczny podczas trwania stażu.Po uplywie 1 roku stażu na nauczyciela mianowanego zmieniłam miejsce pracy.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.. Z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdania cząstkowe z realizacji stażu w zależności od poleceń dyrektora szkoły lub własnej inwencji 5. roku do 30 czerwca 201?. Musi on zostać dołączony do wniosku o W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie ze stażu..

Nauczyciela mianowanego.

Na stopień.. O pewnych rzeczach pewnie bym zapomniała, a tak wszystko miałam pod nosem.. Po zakończeniu stażu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu, składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO.Sprawozdanie.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Ja też musiałam pisać cząstkowe sprawozdania i to co trzy miesięce i wtedy byłam wściekła.. Dziękuję za uwagę.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Pani Moniki Grzelak odbywającej staż oraz ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Sportowych im.Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kontynuuję w (nazwa placówki) w.W okresie stażu sprawowałam także obowiązki opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, dlatego stale pogłębiałam swoją wiedzę z przepisów prawa oświatowego, a zwłaszcza Pomagałam w przygotowaniu sprawozdania za okres stażu nauczycielowi stażyście.Jest to sprawozdanie z pierwszego roku stażu na nauczyciela mianowanego..

Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.

Nauczyciela kontraktowego.. Moje sprawozdanie ze stażu odnosi się do starych wymagań (5.4 Karty nauczyciela - nauczyciel, który ubiega się o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego musi przepracować 2 lata jako nauczyciel kontraktowy (licząc od roku szkolnego po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym nauczyciela stażysty na stopień zawodowy nauczyciela.4.. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu Nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego 31 maja 2010 roku.Mgr Renata Pięta nauczyciel kontraktowy nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Skawinie okres stażu : 01.09.2010 - 31.05.2013.Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielem ubiegającym się o awanas na stopień nauczyciela mianowanego.. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie "Technologia informacyjna i informatyka w szkole" w.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, obejmujące okres od 1 września 200?.

Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.

roku.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania.przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. Następnie dyrektor szkoły ustala ocenę pracy.Sprawozdanie ze stażu_Mianowanie_Monika Grzelak - dokument [*.docx] Człuchów, dn.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego przed 1 września 2018r.Zapoznałam się z wcześniejszą poradą na temat realizacji stażu w 2 szkołach (http Wiem, że powinnam złożyć obecnemu dyrektorowi sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego za dotychczas odbyty staż (jestem w trakcie mianowania od 1 września 1014 r.) i.Awans_zawodowy_nauczyciela.pdf.. Pismo w sprawie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 6 W związku z zakończeniem odbywanego stażu na stopień nauczyciela., zgodnie z art.9c ust.4 Obowiązki nauczyciela w czasie stażu Nauczyciel zobowiązany jest do napisania planu rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu (staż się rozpoczyna z chwilą rozpoczęcia zajęć) (stażysta miał 20 dni na złożenie projektu planu.ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ANNA PIOTROWSKA Stanowisko: nauczyciel Stopień awansu zawodowego: nauczyciel miano.Nauczyciel wraz z opiekunem stażu opracowuje plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie z całego stażu (2 lata i 9 miesięcy) na stopień nauczyciela mianowanego.

cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu, ze wskazaniem Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za Dane zmiany / publikacji.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju za okres od 1.09.2009 do 31.08.2010 mgr Izabeli Szczepańskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.Nauczyciel mianowany - awans zawodowy: przepisy prawa, podpowiedzi, dobre rady o planowaniu, realizacji stażu, a także przygotowaniu do egzaminu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt