Plan rozwoju dyplomowany 2021 przedszkole

Pobierz

1 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).. 3 pkt 1.13.12.2021 - Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i organizacją zadań przedszkola Analiza dokumentacji placówki: - Statut PrzedszkolaImię i nazwisko: mgr Anna Pawelak Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul.Przylesie 22 Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Staż pracy pedagogicznej: 10 lat Wykształcenie: Magister, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara BarcikowskaKonstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. W czasie stażu wykażę swoją umiejętność i kompetencje dotyczące: wykorzystanie technologii komputerowejPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Bielsko-Biała .. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych 14.12.2021 - Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmuMiejskie Przedszkole w Białej Piskiej ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Kat.Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego .

Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkola za II semestr.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska .. Został opracowany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 1 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.. Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań; gromadzenie materiałów, dokumentów, świadectw, zaświadczeń , scenariuszy itp. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora przedszkola za zgodność z oryginałem; 4) kopię oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora przedszkola za zgodność z oryginałem (§ 9 ust..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

Żywiec .. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. Wymienione materiały, Potwierdzenie dyrektora .. Monika Diana Chrostowska.. 2021 poz….Plan Rozwoju zawodowego- Elżbieta Kłos Strona 2 Mgr Elżbieta Kłos Imię i nazwisko: Elżbieta Kłos Kwalifikacje: magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego Placówka oświatowa: Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4, 31- 845 KrakówNauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego w oparciu o wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, który obowiązywał w momencie rozpoczynania odbywania przez niego stażu na stopień nauczyciela .Plan rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Obserwacje zajęć przez dyrektora.przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Gminne Przedszkole Stara Kamienica 71 58-512 Stara Kamienica Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2020r..

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego - nauczyciel wspomagający, przedszkole.

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Dorota Chrapkowska-Lewandowska.. Wagi .. świetlica 2020/2021.. Pisząc plan rozwoju starałam się w nim ująć zagadnienia zgodne z planem rozwoju przedszkola, misją i wizją placówki oraz planem wychowawczym.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.zawodowego w celu uzyskania tytułu nauczyciela dyplomowanego.. 2.Plan rozwoju zawodowego na nauczycielaubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 2017 (2021-08-04) plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na "starych zasadach" tj. rozporządzenia z 2013. język angielski, szkoła ponadpodstawowaPlan nadzoru przeznaczony jest dla dyrektorów przedszkoli zarówno publicznych jak i niepublicznych.. Płock.. Tabela taka może więc wyglądać na przykład tak:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-11-04) Edukacja wczesnoszkolna Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- nauczyciel dyplomowany (2021-10-31)Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Wpisz wymaganie, wyznacz zadania, zaplanuj i zapisz sposoby realizacji, wyznacz terminy, zaplanuj miejsce na uwagi.. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.

Nauczyciel, który 1 września 2021r.. Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018 Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021 Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Inne cele: Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy .Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr nauczyciela mianowanego.. Miejskie przedszkole.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyJeśli swój plan rozwoju chcesz opierać o wymagania (tak robi większość, podobno tak jest Wam łatwiej), to postępuj podobnie jak opisałam powyżej.. We wrześniu 2020 r. przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania awansu na nauczyciela dyplomowanego i zgodnie z nimi opracowałam plan rozwoju zawodowego, który złożyłam wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu do Dyrekcji przedszkola w dniu.. § 8 ust.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. BydgoszczSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Wymienione materiały, Potwierdzenie dyrektoraPlan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel religii Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. Dyrektora placówki oświatowej: mgr Elżbieta Lorenc-Mytnik Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Przedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt