Proces pielęgnowania opis przypadku ginekologia

Pobierz

- Zachęcenie chorej do opisania swoich wewnętrznych przeżyć oraz treści swoich myśli i obaw.Proces pielęgnowania - interna, oddział internistyczny.. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowanie i wdrożenie procesu pielęgnowania u kobiet chorych ginekologicznie.. Brak wiedzy na temat połogu i pielęgnacji noworodka, 2.. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowanie i wdrożenie procesu pielęgnowania u kobiet chorych ginekologicznie.. 16.Pacjentka z przełomem tarczycowym.. Określenie celu i sposobu wykonania badania.. Możliwość wystąpienia zaburzeń parametrów stanu ogólnego, 2.. Założenie rękawic nieja-łowych.Kategoria » Ginekologia Problemy pielęgnacyjne: 6.. Cel pielęgnowania chorego w środowisku domowym: -Nauczyć pacjenta, rodzinę obserwacji reagowania w przypadku choroby.. Indywidualne podejście do pa-cjentki.. W procesie pielêgnowania pielêgniarka rzeczywiœcie pielêgnuje, jej pielêgnowanie jest uzasadnione a interwencje jakie podejmuje, nie pomagaj¹ lekarzowi lecz pacjentowi.Opis przypadku 56-letnia kobieta została przyjęta na oddział gineko-logiczno-położniczy warszawskiego szpitala 27.03.15. w trybie planowym w celu wykonania laparotomii.. Skarży się na dolegliwości wynikające z uszkodzenia układu mięśniowo - szkieletowego, ma problem z poruszaniem się, choroba reumatoidalna stawów.. Udar Niedokrwienny Mózgu - Studium Przypadku Oraz Proces Pielęgnowania Pacjentki..

Proces pielęgnowania noworodka donoszonego.

Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i .Dla potrzeb niniejszego opracowania opis przypadku .. podzielono na 2 części.. Dyskomfort związany z bólem rany pooperacyjnej, 3.. Uzyskanie zgody pacjentki.. Zmniejszenie niepokoju pacjentki.. Opieka położnicza i .3.. Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii .. Problem: Zawroty i bóle głowy spowodowane wahaniem się wartości ciśnienia tętniczego krwi Cel: Zredukowanie zawrotów głowy, utrzymanie ciśnienia tętniczego w normie Interwencje pielęgniarskie: - Pomiary RR przed i po zażyciu leków oraz w przypadku złego samopoczuciaprocesu pielęgnowania rekomendując stosowanie 5 jego etapów: ocena (assesment), diagnoza (diagnosis), interwencja (intervention), implementacja (implemen-tation) i ewaluacja (evaluation) [1].. Przykłady realizowanych procesów pielęgnowania w wybranych sytuacjach położniczych z dokładną analizą przypadków.. Pacjentka w wieku 25 i 29 lat przebyłaGłównym celem opieki, w czasie porodu i połogu fizjologicznego, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa matce oraz dziecku i nie dopuszczenie do zaburzenia ich zdrowia.. Udział pielęgniarki w przygotowaniu fizycznym i psychicznym pacjentki do zabiegu operacyjnego..

Proces pielęgnowania noworodka niedonoszonego.

-Współpracować z zespołem terapeutycznym POZ oraz jednostką, rodziną, grupą, instytucjami w realizowaniu działań związanych z różnymi metodami diagnozowania i zastosowanej terapii.. UMIEJĘTNOŚCI - Student:13.. - rozpoczęcie wysiłku od delikatnej rozgrzewki (5-10 min) - przygotowanie wody do uzupełnienia utraty płynów.. - ćwiczenia w wygodnym obuwiu i bawełnianych skarpetkach.. identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych; test pisemny i/lub odpowiedź ustna D.W52.. Proces pielęgnowania kobiety przyjętej do zabiegu diagnostycznego w ramach ginekologii jednego dnia 239 8.2.2.12.. Cel ten położna może osiągnąć, pracując metodą procesu pielęgnowania.Procesy pielęgnowania • PIELĘGNIARSTWO • pliki użytkownika August_z_cukierkami przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • prces połoznictwo.doc, Skolioza.rtfGinekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, tom 3, nr 4 _perinatologia_prakt Opis przypadku Dwudziestoośmioletnią pierwiastkę (C.II.. Dzie-sięć lat temu u pacjentki zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze, kontrolowane i leczone farmakologicznie (Ter-tensif 1x1,5mg).. Problemy pielęgnacyjne: 6.. Przy pierwszym kontakcie z pacjentem możemy wyróżnić poszczególne etapy postępowania z raną: oczyszczanie rany (lawaseptyka), zastosowanie antyseptyku, osuszenie skóry, zastosowanie specjalistycznego opatrunku.Opis..

Proces pielęgnowania położnicy po porodzie fizjologicznym.

Problem: Lęk i niepokój dotyczące stanu zdrowia i przyszłości.. Możliwość wystąpienia infekcji dróg moczowych związana z założeniem cewnika Foleya do pęcherza moczowego, .. Proces pielęgnowania pacjentki w trakcie chemioterapiiProces pielêgnowania - "esencja praktyki pielêgniarskiej"- jest jakoœciow¹ metod¹ pracy, która plasuje siê znacznie wy¿ej od pielêgnowania tradycyjnego.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. GRUPA 3 , Studentki Położnictwa III rok Autorki procesu: Julia Kunda, Karolina Kunikowska, Monika Olędzka, Milena Przywoźna, Patrycja Rydel, Karolina Sitko, Kamila Słupska, Milena Szymanowska, Michalina Święczkowska Proces pielęgnacyjny pacjentki ze schorzeniem ginekologicznym OPIS PRZYPADKU Pacjentka: Wioletta .OPIS PROCEDURY Z UZASADNIENIEM: DZIAŁANIE UZASADNIENIE Poinformowanie pacjentki o planowanym badaniu ginekologicznym.. Wzbudzenie jej zaufania.. Wdrażając proces pielęgnowania do EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej), stosuje się różnorodne klasyfikacje pielęg-niarskie.Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko rozwoju zapalenia otrzewnej w wyniku urazu wielonarządowego jamy brzusznej.. Dyskomfort związany z bólem zszytego krocza oraz obkurczającą się macicą, 3.. Przygotowując plany opieki, ..

Pielęgnacja położnicy w przypadku nadciśnienia tętniczego.

Studium przypadku: Pacjentka w wieku 75 lat, wdowa - nie radzi sobie po stracie męża.. Cel: Zmniejszenie lęku i niepokoju.. Proces pielęgnowania noworodka donoszonego.. Przed 6 miesiącami inny ginekolog zalecił jej z powodu umiarkowanie nasilonych objawów naczynioruchowych złożoną ciągłą menopauzalną terapię hormonalną.Działanie pielęgniarskie: 1.. Interwencje pielęgniarskie: - Nawiązanie kontaktu z pacjentką.. 45-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym była leczona przez ostatnie 4 lata z .Czytaj Dalej.. Opieka Pielęgniarska Nad Pacjentką Po Przebytym Udarze Niedokrwiennym - Studium Przypadku.. Niedoczynność tarczycy - objawy.. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania test pisemny i/lub odpowiedź ustna i/lub proces pielęgnowania 2.. Niewiedza matki na temat odżywiania w okresie karmienia piersią, .Opublikowany 2019-12-02 17:00:42.. Uspokojenie pacjentki.. P.I., położenie główkowe, 39/2 Hbd, niedoczynność tarczycy, ciąża po in vitro) przyjęto na blok porodowy Centrum Gine -Procesy Pielęgnacyjne • Pielęgniarstwo • pliki użytkownika Rbd19 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • REHABILITACJA I PELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z SM.pdf, Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym.pdfProces pielęgnowania - depresja.. Przykładem różnej tolerancji niewielkiej niedoczynności tarczycy jest przypadek dwóch pacjentek z niedoczynnością .Czytaj Dalej.Terapia miejscowa ran dotyczy już bezpośredniego kontaktu pielęgniarki z raną.. 17.Przykłady realizowanych procesów pielęgnowania w wybranych sytuacjach ginekologicznych z dokładną analizą przypadków 239 8.2.1.. Dostarczenie pacjentowi informacji dotyczących czynności wykonywanych przed rozpoczęciem aktywności: - pomiar glikemii.. 2.Proces Pielęgnowania Opis Przypadku Sitemap Moi chłopcy filmweb Wzór na walec Poste restante co to jest Koralina i tajemnicze drzwi cda Kasia w małej kuchni Rodzina soprano s01e02 Książka do angielskiego Mbank zmiana numeru telefonu Jak wygląda ewron Wyznaczenie trasy samochodowej Dorota landowska Wiezien milosci odc 98 Windows 10 nie wykrywa drugiego monitoraPoniżej przestawiam opis przypadku.. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na oddziale ginekologii.. Proces pielęgnowania noworodka niedonoszonego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt