Powstanie styczniowe karta pracy odpowiedzi

Pobierz

Powstanie zakończyło się w 1864 roku klęską.arta pracy "Co by było, gdyby zwierzęta mówiły Baśka Murmańska" 4/19 4. Przyjrzyj się postaciom na obrazie i napisz jak wyglądają i co robią.. Romantyzm Opracowanie: Katarzyna TomaszekPowstanie Kościuszkowskie, założenie Zamościa, najazd Szwedów na Polskę.. Klasa 7.Karta pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach - plik pdf Zdjęcia do karty pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach - plik pdf Instrukcje dla grup - plik pdf Film Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej - w przygotowaniu Pytania i odpowiedzi do mapy - plik pdf Ćwiczenia powtórzeniowe - plik doc \ Klasa 7 Nowa edycja \ IV Ziemie polskie po Wiośnie Ludów \ 1.. Zapisujemy notatkę lekcyją.. Do wysłania.. 4) Kim w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej są ci, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny?. Kulało dowodzenie.. TEMAT: Polska laureatka Nagrody Nobla.. .Plan wydarzeń Tom I.. Do wysłania.. Jakie były formy prześladowania Polaków w Królestwie Polskim, po upadku Powstania Styczniowego?. Notatka graficzna idealna dla urozmaicenia lekcji, do powtarzania materiału lub do lekcji zdalnych.. Napisz pod ilustracją, kogo ona przedstawia.. 1-Przywódcy powstania styczniowego: Marian Langiewicz,Józef Hauke-Bosak,Romuald Traugutt 2-Skutki powstania: likwidacja odrębności Królestwa-wzmożona rusyfikacja-masowe zsyłki na Syberię-wyroki śmierci-rządy terroru na Litwie wprowadzone przez gubernatora Murawjowa 3-Przyczyny powstania:-ogłoszenie branki .3) W jaki sposób Eliza Orzeszkowa ukazuje uczestników powstania styczniowego?.

Powstanie styczniowe ( r.) - przebieg.

Karty pracy do matury.. Odpowiedz na następujące pytania: 1.. 1878 r. Warszawa - w jednej z jadłodajni toczy się rozmowa o Wokulskim: był subiektem w piwiarni Hopfera, uparcie się uczył, wziął udział w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię.. Walczący Polacy ponieśli srogie konsekwencje, spośród których jednąPo powstaniu styczniowym - klasa 7.. W powstaniu styczniowym strona polska była jeszcze słabsza niż w listopadowym.. a) Jak rozumiesz symbol serca przebitego trzema mieczami?. \ Klasa 7 Nowa edycja \ IV Ziemie polskie po Wiośnie Ludów \ 5.KARTA PRACY NR 17 POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE 1.. 5.Skutki powstania styczniowego.. w Królestwie Polskim i trwało do jesieni 1864r.. Po kongresie wiedeńskim (kończącym wojny napoleońskie) utworzono Królestwo Polskie zwane Kongresówką.Tworząc niniejsze krzyżówki bazowałem na podręczniku Nowej Ery, na tematach 1-Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym oraz 2- Powstanie styczniowe.. Powstanie styczniowe.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Dokończ zdania - w nawiasie zaznacz prawidłową odpowiedź, tak żeby powstało zdanie prawdziwe: a) Ostatnia bitwa Powstania Kościuszkowskiego odbyła się pod (Racławicami/Maciejowicami).. b. zwycięstwo pod Racławicami, udział kosynierów.. Potem ożenił się z Małgorzatą Minclową (wdową po właścicielu sklepu), został wdowcem i wyjechał do Turcji, gdzie powiększa majątek.Powstanie styczniowe to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 r. wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiegobiernego oporu..

Powstanie styczniowe.

Krzyżówki można traktować w formie mini karty pracy, bowiem oprócz odgadnięcia samych haseł pobocznych, istotne jest przede wszystkim hasło główne umożliwiające zrobienie podpunktu a).Temat: Powstanie styczniowe 1.. Kategorie ogólne.. Dopisz 2 informacje dotyczące tej postaci.Karta pracy do lekcji "Romuald Traugutt i powstanie styczniowe" 1. c/ Dyktatorami powstania byli: - Ludwik Mierosławski, - Marian Langiewicz, - Romuald Traugutt.. B. Oddziały powstańcze nie mogły prowadzić wyrównanej walki z przeważającymi siłami Rosjan.Zeszyt ćwiczeń.. b/ Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej.. I. Sprawdzamy rozwiązania karty pracy zadanej na poprzedniej lekcji.. 5) Dramatyczne wydarzenie historyczne czy dramat pojedynczych ludzi?W odpowiedzi na II rozbiór (1793 r.) wybuchło powstanie (= insurekcja), na czele którego stanął Tadeusz Kościuszko.. Książki Q&A Premium Sklep.. Nie nadeszła spodziewana pomoc z Europy Zachodniej.. Karta pracy .. Dopisz 2 informacje dotyczące tej postaci.. Notatki Karta pracy - załącznik 3 3.. Przejdź do: copyright.. Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. a/ Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił uwłaszczenie chłopów.. d/ W marcu 1864 r. car Aleksander II ogłosił uwłaszczenie chłopów.Plik Powstanie styczniowe karta pracy.pdf na koncie użytkownika mf99 • folder XIX wiek • Data dodania: 2 mar 2015.P Karty pracy do podręcznika z serii "Podróże w czasie" do klasy 4..

"Powstanie styczniowe".

Powstanie kościuszkowskie.. Klasa 7, temat: Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym ; Karta pracyKarty pracy do scenariuszy lekcji (1) Odpowiedzi (1) Scenariusze lekcji (1) Zobacz wyniki (3) Filtruj materiały.. Napisz je przy odpowiednich datach.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: pytania z powstania styczniowego !. Zadanie dodatkowe do tematu 1.. Napisz pod ilustracją, kogo ona przedstawia.. Na mapie zaznaczono trzy miejsca najważniejszych bitew powstania kościuszkow-skiego.. Wybuchło 22stycznia 1863r.. b) Legiony Polskie zostały utworzone we (Francji/Włoszech).Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Karta pracy Szlachta i magnateria 1. data publikacji: najnowsze.. GWO O D R Ó Ż E W C Z A S I E KARTA PRACY NR 19 POWSTANIE STYCZNIOWE 1.. Do kasy Dodano do koszyka.. Uzupełnij tekst - możesz wydrukować i wkleić lub przepisać do zeszytu.. Odpowiedzi znajdziesz w treści nagranej lekcji i w podręczniku (s. 99-103).. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratąKarta pracy 7 (powstanie styczniowe) - plik pdf | plik doc Odpowiedzi do kart pracy (pozytywizm) - plik pdf Karta pracy 8 (R. Koziołek o Lalce Prusa) - plik pdf | plik doc Odpowiedzi do karty pracy 8 - plik pdf.. (podaj 3 przykłady i krótko je wyjaśnij) 2.3.. Rejestracja.. \ Klasa 3 \ IV Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku \ 1 Powstanie styczniowe.Poprzez podniesienie karteczek w trzech kolorach(żółty-nie jestem pewien odpowiedzi, zielona- znam odpowiedź, czerwony - nie znam odpowiedzi)sygnalizują koniec pracy lub jej brak po ustalanym czasie nauczyciel- uczniowie 3.Uczniowie w trakcie pracy wyszukują informacji z tabeli, tekstu podręcznika, pracują w grupach lub samodzielnie 4.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wyrażają opinie i korygują wypowiedzi swoje nawzajem korzystając z kolorowych ka.Walki w Powstaniu Styczniowym miały charakter: a/ wojny domowej b/ wielkich bitew c/ walk partyzanckich d/ wojny pozycyjne II..

2.powstania styczniowego.

Historia - liceum.. Taki krzy˝ nosili Polacy podczas manifestacji patriotycznych w 1861 r. Przypatrz si´ uwa˝nie ilustracji i odpo-wiedz na pytania.. Czytamy lekcję z podręcznika s. 116 - 119.. 8.Powstanie styczniowe - odwilz posewastopolska - okres reform w Rosji przeprowadzonych przez cara Aleksandra II po przegranej przez Rosjan wojnie krymskiej - ugrupowania polityczne: Biali (oczekiwali poparcia od panstw Zachodu .Zna ktos odpowiedzi do testu z histori (ziemie polskie po wiosnie ludow) ?. Brakowało ludzi, broni, amunicji, a nawet mundurów.. Powstanie styczniowe to powstanie przeciwko Rosji, które trwało w latach 1863/64.. Zapisz w tabeli, kto nadał szlachcie zacytowane przywileje.. Był sprawiedliwy, bezinteresowny i oddany Polsce.. Przeczytaj z podręcznika rozdział Polska laureatka Nagrody Nobla s. 123-126 Zapoznaj się z notatką i wykonaj ćwiczenie - załącznik 4-powstanie-listopadowe-karta-pracy-do-scenariusza-lekcji.doc (application/msword) Wczoraj i dzisPowstanie Listopadowe Spis tresci: Informacje ogolne, Przyczyny, Przebieg, Bitwy, Glowne ugrupowania polityczne w powstaniu, Bohaterowie, Upadek, Koniec coraz blizej, Skutki, Koniec powstania.. Logowanie.. około 7 godzin temu.. c. klęska pod Maciejowicami, Kościuszko dostaje się do niewoli, powstanie upada.. Uzupełnij miejsca i - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Bronił wolności i praw ludzi.. Powstanie było słabo przygotowane i wybuchło w niekorzystnym momencie.. W ….roku Polska zniknęła z map Europy.. Temat: Powstanie styczniowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt